Underhåll och service av smidesarbeten i Uppsala

Vi utför service och underhåll av stålkonstruktioner, smidesarbeten, samt dörr- och fönsterpartier i Uppsala.

Med AKSA:s personal på plats behöver ni inte bekymra er. Vi har en mycket hög servicenivå, vilket vi uppnår genom vår stabila personalstyrka. Våra medarbetare känner kundens behov och krav och strävar alltid efter att uppfylla kundens förväntningar.

Heta arbeten, truckarbeten och svetsning i Uppsala

För oss är det viktigt att göra det enkelt för er, men det ska också vara säkert och tryggt. Vår personal i Uppsala åker som ut till er som kund ska ha rätt kompetens och utrustning för arbetet som ska utföras.

Med kompetens avses t.ex. Heta Arbete-certifikat, truckförarutbildning samt svetsarprövning enligt kraven i ISO 3834.

Utrustningen är av yttersta vikt för att kunna säkerställa kvalitet och säkerhet på vid arbete som utförs hos dig som kund. Vår personal har alltid med sig en allround-utrustad verktygslåda och nödvändig säkerhetsutrustning.

Kapacitet i form av egen verkstad och en allsidig maskinpark ger möjlighet till nytillverkning eller reparation om så krävs för ett väl utfört servicearbete hos dig som kund.