Övriga tjänster

smidesracke, grindar och staket i Uppsala

Smidesräcke till altan.

Byggnadssmide – smide av trappor, räcken och grindar i Uppsala

Inom området byggnadssmide står vi för tillverkning och montering av bl.a. trappor, räcken staket, grindar och skärmtak i Uppsala.

Trädgårdssmide – tillverkning och montering i Uppsala

Vi erbjuder tillverkning och montering av olika typer av trädgårdssmiden i cor-ten som tex. Kantstöd, blomlådor och spaljéer.