Övriga tjänster

smidesracke, grindar och staket i Uppsala

Smidesräcke till altan.

Byggnadssmide – smide av trappor, räcken och grindar i Uppsala

Inom området byggnadssmide står vi för tillverkning och montering av bl.a. trappor, räcken staket, grindar och skärmtak i Uppsala.

Dörrar och fönster – byte, tillverkning och montering i Uppsala

Vi erbjuder även tillverkning och montering av dörrar och fönster. Vi hjälper dig att anpassa eller byta ut befintliga dörr- eller fönsterkarmar i Uppsala.